YÖNETİM KURULU
Ş.Kemal SARAÇ
ÇEBİD Yönetim Kurulu Başkanı
Engin Mehmet ÖZERTAN
ÇEBİD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M. Sabri OZAN
ÇEBİD Yönetim Kurulu Üyesi
Y. Zafer ATABEY
ÇEBİD Yönetim Kurulu Üyesi
Sıddık ÖNLEN
ÇEBİD Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ZEREN
ÇEBİD Genel Sekreteri