MİSYONUMUZ

Çelik Boru İmalatçıları Derneği; Türkiye’de çelik boru sanayiini geliştirmek, uygar milletler düzeyine ulaştırmak, memleketin çeşitli çelik boru ihtiyacının tümünü yurt içinde üretmek ve dünya piyasalarında söz sahibi olmak amacı ile kurulmuştur.
 
 Bu doğrultuda ÇEBİD;
 
 • Ülkemiz bilumum çelik boru üretimi ana politikalarının saptanmasına katkı ve etkide bulunmayı,
 
 • Çelik boru sanayiinin sorunlarını tespit ederek çözümlenmesi hususunda çalışmalar yapmayı ve sektörün sorunları konusunda resmi makamlar nezdinde etkili bir koordinasyon organı olarak faaliyette bulunmayı,
 
 • İç ve dış piyasa konjonktürünü izleyerek üyelere duyurmayı,
 
 • Sektörle ilgili yatırım konularında resmi makamlar ile işbirliği yapmayı,
 
 • İhracat ve İthalat konularında devlet ve hükümet nezdinde sektörü temsil etmeyi,
 
 • Çelik boru ihracatında koordinasyon ve gelişme sağlamayı amaç edinmiştir.
 
  
 ÇEBİD; toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar düzenleyerek, yurt içi ve yurt dışında sergiler açarak veya açılan sergi ve fuarlara iştirak ederek, yayınlarda bulunarak, arşiv oluşturarak, plan ve projeler yaparak, bunlar için yarışmalar açarak bu amaçlara hizmet etmektedir.